Produktpris på nett.
Vi jobber hardt med å holde prisene på nett korrekte, men prisfeil kan forekomme. Vi tar derfor et forbehold om at feil kan oppstå. I tillegg tar vi et forbehold om at varen (e) du bestiller kan være utsolgt. I begge tilfeller blir du kontaktet av oss så raskt som mulig. Har du spørsmål omkring din bestilling kan du kontakte oss på support(at)oslosportslager(dot)no

Produktfeil og/eller feil levering av produkt:
Skyldes returen feilekspedering, feil eller mangler ved varen, refunderer vi naturligvis dine utgifter. Nye varer blir sendt kostnadsfritt.
NB! Dette gjelder ikke ved forsendelser til utlandet. Her må kjøper betale all frakt ved bytte av varer.

Retur av produkter:

Dersom du angrer kjøpet eller ønsker å bytte i en annen modell, farge eller størrelse betaler du kun returporto.
Hvis vi har anbefalt deg å returnere produktet til oss for reparasjon eller bytte må du pakke varen forsvarlig (i originalforpakning) sammen med alt medfølgende tilbehør. HUSK AT DU MÅ LEGGE VED ANGRERETTSKJEMA NÅR DU SENDE VAREN TILBAKE TIL OSS.

Hvis du ønsker å et kjøfra vår Nettbutikk, skal den sendes til:

Oslo Sportslager, Nettavdelingen

Postboks 8703, St. Olavs plass
0028 OSLOLegg alltid ved en kort kommentar om grunnen til returen, dette gjør det enklere for oss å betjene returen.

Tilbakebetaling skjer gjennom Klarna, og tar normalt to til fire dager. Har du andre spørsmål rundt reklamasjon og retur kan du sende oss en mail hit: support(at)oslosportslager(dot)no


Reklamasjon:
Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år.

Angrerett og uavhentede pakker:
Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. I henhold til angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at nødvendige tiltak i forbindelse med dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Utdrag fra angrerettloven
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e). Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a). Returkostnadene bæres av forbrukeren, så sant vi ikke har sendt deg feil vare (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 

Du har 14 dagers angrerett.
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Angrefristens utgangspunkt
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. §7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:

a) Opplysningene som nevnt i § 7 førsteledd bokstav a-f.
b) Vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c) Opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d) Vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e) Bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

a) Varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b) De totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c) Om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d) Alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e) Selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f) Tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

Oppgjør og returkonstnader ved bruk av angreretten
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet. (jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med fraktkostnader tur/retur og et gebyr pålydene 250,- Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

Når varen er fremstilt etter dine spesifikasjoner
Når varen er fremstilt etter dine spesifikasjoner, det vil si varer som er fremstilt på bakgrunn av dine individuelle valg eller dersom varen har fått et tydelig personlig preg, er det ikke angrerett. Dette gjelder for eksempel ski som er montert etter kundens spesifikasjoner eller klatretau som er kappet etter kundes ønske.

Andre opplysninger
Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: Forbrukerrådet

PAKKING AV VARER VED RETUR TIL OSS

 

Når du sender pakken tilbake til oss ved en retur forventer vi at du sender varen tilbake slik at varen er i sin originale stand. Dette gjelder også emballasjen av produktet. Dette er ikke vanskelig i det hele tatt og dersom du gjør dette slipper vi å ta et gebyr for ødelagt emballasje som har forringet produktet. For eksempel dersom det er en skoeske, pakk den inn og ikke skriv eller ødelegg esken på annen måte. Dersom vi ser at emballasjen har blitt vesentlig forringet på grunn av dårlig pakking vil det påløpe et gebyr på mellom kr. 150,- til 200,- alt ettersom hvor stor skaden er. Se forøvrig eksempler under for feil og korrekt emballering av produktet.

 

 Her er skoesken skadet fordi den ikke er blitt pakket inn. I tillegg er det skrevet på den i tillegg til at den er tapet.

 

  

Skoesken er tapet sønder og sammen.

 

  

Her er skoesken beskyttet og emballert. Den er også sendt som Norgespakke og kommet trygt fram til oss uten å bli ødelagt.