Våre betingelser

Når du handler hos oss skal du føle deg trygg. Vi bruker Klarna som betalingssystem. All informasjon er strengt kryptert, og håndteres av dem. Du kan velge å betale med kort, vanlig faktura, utsatt faktura, og avbetaling. For at en bestilling skal være gyldig må bestiller være fylt 18 år og myndig.   

Angrerett og Retur av produkter
Reklamasjon
Personvern

 

FRAKT:

Pakker blir normalt sendt virkedagen etter du bestilte. Normalt vil du motta din bestilling etter 2-5 virkedager. Vi tar forbehold om at varen(e) du bestiller er på lager. Er det ikke på lager vil du uansett høre fra oss! Vi bruker Posten til sending av pakker. Straks pakken er sendt mottar du sporingsnummer på SMS og e-post. Når pakken er fremme kan den hentes på ditt lokale postkontor/post i butikk. 

 

Fraktpriser:

1. 69,-. Gjelder pakker i normal størrelse (se unntakene under).

2. 195,-. Gjelder ski, staver og pakker som er lengre enn 125 cm. 
Prisen er økt fordi Posten har pristillegg på pakker som er lengre enn 125 cm.

3. 295,-. Gjelder sykler, og store eller spesielt tunge pakker. 

 

Sendinger til Svalbard:

Vi sender MVA-fritt til Svalbard. MVA blir tatt bort i etterkant av bestilling. Når du legger inn bestillingen vil den være med MVA, men MVA-beløpet blir kreditert i etterkant. Merk at Postens svalbardtillegg på 195,- tilkommer på alle svalbardordre uavhengig av stø

 

Uavhentede pakker:

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr (for tiden 250 kroner) for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på


 

BETALING:

 

1. KREDITTKORT
Alle korttransaksjoner bli håndtert av vår betalingspartner Klarna. Vi aksepterer Visa og Mastercard. Dette er naturligvis 100% trygt og all kommunikasjon er kryptert. Ditt kort blir ikke belastet før vi sender varen fra oss, men et beløp vil bli reservert på ditt kort inntil pakken er sendt. Skulle kjøpet mot formodning ikke gjennomføres vil denne reservasjonen utgå etter et par dager og pengene er igjen tilgjengelige på din konto.

2. FAKTURA
Gjennom Klarna kan du også velge å betale med faktura. Det vil da bli gjort en kredittsjekk før handelen går igjennom. Om du ønsker å betale med faktura må du oppgi ditt personnummer på betalingssiden. Merk at denne informasjonen er kryptert og all personlig informasjon er sikret. Vi gjør ingenting av dette hos oss. Det er vår betalingsleverandør Klarna som gjør dette. Faktura blir sendt på E-post og avsenderen er Klarna.

 

Ved utlevering i butikk, blir frakten kreditert.

Kunden fremvise gyldig legitimasjon. Om en annen person henter for kunden, må han/hun fremvise egen legitimasjon i tillegg til kundens.

Uavhentede pakker faktureres med 250 kroner.

SVALBARD:

Vi sender MVA-fritt til Svalbard. MVA blir tatt bort i etterkant av bestilling. Når du legger inn bestillingen vil den være med MVA, men MVA-beløpet blir kreditert i etterkant. Merk at Postens svalbardtillegg på 195,- tilkommer på alle svalbardordre uavhengig av størrelse.De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Oslo Sportslager AS.
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Oslo Sportslager AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.
Enkelte varer kan til tider være utsolgt hos oss og våre leverandører, dette kan øke de ovennevnte leveransetidene.

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inklusiv mva og eksklusiv frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. Vi har to typer priser på vår hjemmeside. RØDE priser er lavprisvarer og SORTE priser som er ordinært prisede varer.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager.
Alle våre pakker er forsikret hos Posten som befrakter, og hvis pakken er skadet ved levering, er det Posten som skal kontaktes.

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Bedriftskunder:


Oslo Sportslager AS tilbyr kreditt til sine bedriftskunder. Alle selskaper som ønsker oppgjør ved kreditt må registreres og godkjennes.
Godkjenning skjer gjennom en kredittsjekk av selskapet. Ta kontakt med oss om dette er ønskelig.

Produktfeil og/eller feil levering av produkt:
Dersom du angrer kjøpet eller ønsker å bytte i annen modell/farge/størrelse, betaler du kun returporto. Dersom returen skyldes feilekspedering, feil eller mangler ved varen, refunderer vi naturligvis dine utgifter. Nye varer blir sendt omkostningsfritt.

Leveringstid:

Enkelte varer i vårt sortiment er bestillingsvare. Det kan enten være varer som vi bestiller eller varer vi har et svært begrenset antall av. Disse varene vil være merket med "Bestillingsvare" i orange under prisen. Du kan bestille varen og du vil få beskjed fra oss så snart vi vet når varen kan leveres.

Alle bestilte varer vil bli levert umiddelbart eller så snart som mulig. Ved eventuelle forsinkelser i levering vil Oslo Sportslager søke uten ugrunnet opphold å informere kunden om denne forsinkelsen.

Retur av produkter:
Hvis vi har anbefalt deg å returnere produktet til oss for reparasjon eller ombytte.
Emballer varen forsvarlig ( i originalforpakning ) sammen med alt medfølgende tilbehør.

Fyll ut Returskjema og send dette til oss sammen med pakken. Noter deg postens sendingsnummer, og sjekk alltid status på www.posten.no før du kontakter oss. VARER SOM RETURNERES SOM POSTOPPKRAV HENTES IKKE AV OSS. I DISSE TILFELLENE ER DET DEG SOM AVSENDER SOM FÅR REGNINGEN FRA POSTEN.
Returforsendelsen vil bli behandlet i løpet av 4 - 6 virkedager etter at denne er ankommet oss. Merk at behandlingstiden kan variere noe i forbindelse med høytider og ferieavvikling.
Vi sender en bekreftelse når saken er ferdig behandlet.

Reklamasjon:
I henhold til Norsk lovgivning må all reklamasjon meldes innen 14 dager fra mottagelse av varen.

Angrerett og uavhentede pakker:
Dersom du skulle angre på ditt kjøp hos oss, er det Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted som gjelder. I henhold til Angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at nødvendige tiltak i forbindelse med dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelse eller forringelse skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side. (jf. Angrerettloven § 12 punkt a)
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Dersom du velger å benytte deg av din rett til å angre på et kjøp, så finner du angreskjemaet her.

Skjema A (bokmål) side 1 av 2.

Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og familiedepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av varer.

DU HAR 14 DAGERS ANGRERETT


Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet (returskjema). Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Skjema A (bokmål) side 2 av 2.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT
Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.
§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse
I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:
a)   opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f.
b)   vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.
c)   opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår.
d)   vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet.
e)   bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.
§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen
Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:
a)   varens eller tjenestens viktigste egenskaper.
b)   de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen.
c)   om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke.
d)   alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser.
e)   selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse.
f)   tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i.

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.(jf Angrerettloven § 6, punkt e)
Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt. Alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr skal tilbakebetales og selgeren skal ha tilbake varen. Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må kjøper bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

Uavhentede pakker
Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med frakt kostnader tur/retur og et gebyr pålydende kr. 250,-. Dette for å dekke våre kostnader i forbindelse med den uavhentede pakken.

ANDRE OPPLYSNINGER


Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser.
Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen.

Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Personvern


Adressen din blir kun hos oss. Vi hverken kjøper eller selger adresser.

Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du ettertrykkelig gjøres oppmerksom på det, på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Du vil alltid bli bedt om tillatelse til både registrering og bruken.

Dersom annet ikke er utrykkelig avtalt med deg vil opplysninger som kan knyttes til deg som individ, aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre.

Bare spesielt godkjente personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og vi har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende får tilgang til informasjonen.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til deg som individ, rett til å korrigere eventuelle faktiske feil i disse og også rett til å kreve informasjonen slettet.

Retting og sletting av informasjon: Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller innlogging.

Nyhetsbrev
Oslo Sportslager sender kun ut nyhetsbrev til de som har sagt seg villig til å motta dette. Vi videreformidler ikke epostadresser til tredjepart under noen omstendigheter.

SIKKERHET VED BRUK AV KORT


Når du handler hos oss blir betalingen behandlet Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Klarna har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Oslo Sportslager hverken oppbevarer, eller ser noen kortopplysninger. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.
Av sikkerhetsmessige grunner lagrer vi i butikken ikke ditt kreditkortnummer. Sikkerhet er noe vi tar svært alvorlig. Det er like sikkert å handle med kort hos Oslo Sportslager som i en hvilken som helst butikk eller restaurant.

Kort som godtas: I vår nettbutikk kan du betale med Visa og Mastercard


Du kan se mer om forbrukerkjøpsloven her: