PERSONVERN

Personvernerklæringen gjelder både bruk av vår nettside og vår iPhoneapplikasjon

Personvernet er viktig for oss.
Adressen din blir kun hos oss. Vi hverken kjøper eller selger adresser.

Innsamling av opplysninger som kan knyttes til deg som individ vil ikke skje uten at du ettertrykkelig gjøres oppmerksom på det, på hvem som registrerer opplysningene og på hva opplysningene skal benyttes til. Du vil alltid bli bedt om tillatelse til både registrering og bruken.

Dersom annet ikke er utrykkelig avtalt med deg vil opplysninger som kan knyttes til deg som individ, aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre registre.

Bare spesielt godkjente personer hos oss vil ha tilgang til informasjon som kan knyttes til deg som individ og vi har etablert teknologiske sperrer som hindrer at uvedkommende får tilgang til informasjonen.

Du har rett til innsyn i de opplysningene som kan knyttes til deg som individ, rett til å korrigere eventuelle faktiske feil i disse og også rett til å kreve informasjonen slettet.

Retting og sletting av informasjon: Alle kunder kan til enhver tid kreve å få rettet eller slettet registrerte persondata når de er feilaktige, mangelfulle eller unødvendige. Kontakt om dette kan gjøres via e-post, tlf, brev eller innlogging.

Nyhetsbrev

Oslo Sportslager sender kun ut nyhetsbrev til de som har sagt seg villig til å motta dette. Vi videreformidler ikke epostadresser til tredjepart under noen omstendigheter.

SIKKERHET VED BRUK AV KORT

 

Når du handler hos oss blir betalingen behandlet Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Med Klarna har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Oslo Sportslager hverken oppbevarer, eller ser noen kortopplysninger. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljer er kryptert.

Av sikkerhetsmessige grunner lagrer vi i butikken ikke ditt kreditkortnummer. Det er like sikkert å handle med kort hos Oslo Sportslager som i en hvilken som helst butikk eller restaurant.